AmaHubo 131
ZUL59

AmaHubo 131

131
Ukuzithobela uJehova
Igama lokukhuphuka. ElikaDavide.
1Jehova, inhliziyo yami ayikhukhumali,
amehlo ami awaziphakamisi;
angingeni ezindabeni ezinkulu
nasezintweni ezingahlulayo.
2Ngiduduzile, ngawuthulisa umphefumulo wami;
njengomntwana olunyuliweyo kunina,
njengolumulekileyo,
unjalo umphefumulo wami phakathi kwami.
3Israyeli, yethemba uJehova
kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE