YouVersion Logo
Search Icon

San Juan 1

1
Jesús na p'ek'au eujãdee cheda
1Na p'ek'au eujã bai naaweda Jesucristo, Tachi Ak'õre Pedee apata, bapachi. Mãgɨ́ bapachi Tachi Ak'õre ome. Iru ichita Tachi Ak'õre bapari. 2Tachi Ak'õre ome bapachi. 3Iru k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa ne-inaa jõmaweda ooji. Iru wẽe Tachi Ak'õrepa ne-inaa maarepida oo-e paji. 4Irua chok'ai bapipachi ne-inaa jõmaweda chok'ai bɨ. Ɨ̃daa pɨk'a bapachi eperãarã t'ãide, ma k'aurepa eperãarãpa Tachi Ak'õre k'awapataadamerã. 5At'ãri irua Tachi Ak'õre k'awapimaa bɨ eperãarãmaa. Apidaapa p'oyaa jarada-e irua mãga oonaamerã.
6Bapachi eperã, t'ɨ̃jarapatap'edaa Juan Bautista. 7Tachi Ak'õrepa mãgɨ́ eperã jɨrɨt'eraji jaramerã ma ɨ̃daa pɨk'a bɨde, jõmaarãpa Ak'õrede ijãadamerã ma jarateeda k'aurepa. 8Juan ɨ̃daa pɨk'a ba-e paji. Jĩp'a cheji jarateede 9ma wãara ɨ̃daa pɨk'a bɨ na p'ek'au eujãdee cheji, Tachi Ak'õre eperãarãmaa k'awapiit'ee.
10Mãgɨ́ Pedee, Jesucristo ba cheji na p'ek'au eujãde, ichia eujã oodade. Mamĩda na p'ek'au eujãdepemaarãpa k'awada-e paji iru Tachi Ak'õre Warra. 11Cheji mĩda ichi auk'aarã t'ãide, ãchia auteebaida-e paji. 12Mamĩda eperãarã ũk'uruurãpa iru auteebaijida mãik'aapa wãara irude ijãajida. Irua mãgɨɨrã Tachi Ak'õre warrarã papiji. 13Tachi Ak'õre warrarã mãgá padait'ee, mãgɨ́ eperãarã t'oda-e paji warra jĩp'aarã t'opatak'a, eperãpa warra oo k'inia ooparik'a. Ma k'ãyaara Tachi Ak'õrépata mãgɨɨrã ichi warrarã papiji, irude ijãa p'aneedap'edaa perã.
14Mãgɨ́ Pedee, Jesucristo Tachi Ak'õrepa pëida. T'oji eperã k'ap'ɨade mãik'aapa tachi t'ãide bapachi. Iru Tachi Ak'õre Warra pada perã, Tachi Ak'õre k'ĩra wãree unupiji tachimaa. Eperãarã k'inia iru bapachi mãik'aapa Tachi Ak'õre wãarata ãchimaa k'awapipachi.
15Juan Bautistapa k'awaji mãgɨ́ Pedee Tachi Ak'õrepa pëida. Mapa jarapachi:
—Nãgɨde mɨa jara baji jarak'ãri eperã mɨ t'ẽepai cheru mɨ k'ãyaara waibɨara bɨ, mɨ t'oi naaweda iru bapachi perã.
16Ma eperã t'ãri pia bapari tachi jõmaarã ome mãik'aapa tachi ichita k'aripapari. 17Tachi Ak'õrepa ichi ũraa k'awapiji eperãarãmaa Moisés k'ap'ɨa pari. Mamĩda eperãarã k'inia iru baji mãik'aapa ichi wãarata k'awapiji ãramaa Jesucristo k'ap'ɨa pari. 18Eperã apidaapa Tachi Ak'õre unudak'aa. Mamĩda Jesucristo, iru Warra apai iru bɨ, iru ome auk'a bairã, iru eperãarãmaa k'awapiji.
Juan Bautistapa Jesucristode jarada
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Judiorã poroorãpa Jerusalendeepa pëijida p'aareerã Leví ëreerãdepemaarã ome, mãɨrãpa Juanmaa iididamerã:
—¿Pɨ k'aima? ajida.
20Juan Bautistapa wãarata p'anauji:
—Mɨ Tachi Ak'õrepa pëida-epɨ, eperãarã rey pamerã.
21Mãpai iidijida:
—Mãgara, ¿pɨ Tachi Ak'õre pedee jarapari Eliak'ã? ajida.
—Mãga-eda aji.
Mamĩda waya iidijida:
—¿Pɨ Tachi Ak'õre pedee jaraparik'ã ajida, tachia nɨ p'anɨ?
—Mãga-eda aji.
22Mãpai mãgajida:
—Mãgara, ¿pɨ k'aima? Jarapáde ajida. Tai pëidap'edaarãmaa jaranadait'ee. ¿K'ãata jara pëiit'eema? ajida.
23Juanpa p'anauji Tachi Ak'õre pedee jarapari Isaíapa chonaarãweda p'ãdade jara bɨk'a:
—Mɨ ni eujã pania wẽe bɨde mãik'aapa bia bɨ:
‘O pi-ia oopatak'a poro waibɨa chei naaweda, mãga pɨk'a p'ek'au k'achia oo amáatɨ Tachi Waibɨa chei naaweda.’ (Is 40.3)
24Ma fariseorãpa pëidap'edaarãpa 25Juanmaa iidijida:
—Pɨ Tachi Ak'õrepa pëida-e pɨrã eperãarã rey pamerã, Elia-e pɨrã wa Tachi Ak'õre pedee jarapari-e pɨrã, ¿k'ãare-it'ee eperãarã poro chooparima? ajida.
26Juanpa mãgaji:
—Mɨa parã poro choopari paniapa. Mamĩda pãchi t'ãide bɨda aji, awaraa eperã, parãpa k'awada-e p'anɨ. 27Mãgɨ́ mɨ t'ẽepai parãmaa jaratee cheru. Iru mɨ k'ãyaara waibɨara bɨ. Mɨa iru chancla jida ẽraik'araa bɨda aji, mɨ iru k'ãyaara ek'ariara bairã.
28Mãga p'asaji Betania p'uurude Jordán to k'ĩraik'a eere, Juanpa poro choomaa badamãi.
Jesús Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã pari piumerã
29Aɨ norema Juanpa unuk'ãri Jesús ichi k'ait'a cheru, mãgaji:
—¡Ak'ɨ́tɨ! Nãgɨ́ eperã oveja chak'ek'a bɨ, Tachi Ak'õrepa pëida perã piumerã eperãarã pari. Nãgɨpa wẽpapiit'ee eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata. 30Nãgɨ́ eperãde mɨa pedee baji nãga jarak'ãri: “Eperã mɨ t'ẽepai cheru mɨ k'ãyaara waibɨara bɨ, iru mɨ t'oi naaweda bapachi perã.” 31Aɨ naaweda mɨa pida k'awa-e baji iru Tachi Ak'õrepa pëida tachi k'aripamerã. Mamĩda ma-it'ee mɨa eperãarã poro choo cheji; mãgá Israel pidaarãpa iru k'awadamerã.
32Mãpai Juanpa jaraji ichia unuda:
—Mɨa Tachi Ak'õre Jaure unuji iru ɨ̃rɨ palomak'a baai chek'ãri. 33Mɨa k'awa-e bak'aji iru Tachi Ak'õre Warra. Mamĩda aɨ naaweda mɨ pëidapa eperãarã paniapa poro choomerã, mɨmaa jaraji: “Pɨa unuit'eeda aji, mɨ Jaure baai cheru eperã ɨ̃rɨ, ichita iru ome bapariit'ee. Mãgɨ́ eperãpa mɨ Jaure ba chepiit'eeda aji, eperãarã ome.” 34Tachi Ak'õrepa jaradak'a mɨa mãga unuji. Maperãpɨ mɨa parãmaa jara bɨ: Nãgɨ́ Jesús, Tachi Ak'õre Warra.
Jesús ome nipapatap'edaarã
35Aɨ norema Juan Bautista waya mama baji chi k'õp'ãyoorã omeerã ome. 36Jesús wãyaa wã unuk'ãri, mãgaji:
—¡Ak'ɨ́tɨ! Jãgɨta chi oveja chak'ek'a bɨ, Tachi Ak'õrepa pëida.
37Chi k'õp'ãyo omeerãpa mãga ũridak'ãri, Jesús t'ẽe wãjida. 38Jesús ãpɨtee p'ɨrrabaik'ãri, unuji ichi t'ẽe cheruta mãik'aapa mãgaji:
—¿K'ãata k'inia p'anɨma? aji.
Mãgajida:
Rabuni (jara k'inia bɨ Tachi Jarateepari), ¿pɨ, sãma baparima? ajida.
39Jesupa p'anauji:
—Chétɨ k'awaadamerã.
Mãgá wãjida iru baparimaa mãik'aapa ma ewate p'aneejida iru ome k'ewara las cuatro pada perã.
40K'õp'ãyo abaapa Juan pedee ũrida mãik'aapa Jesús t'ẽe wãda Andrés paji. Iru Simón Pedro ɨ̃pema paji. 41Mãgɨ́ Jesús ome bap'eda, ne-inaa awaraa ooi naaweda, isapai wãji chi ɨ̃pema jɨrɨde. Unu atak'ãri, mãgaji:
—Mesías unujidada aji. (Mãgɨ́ t'ɨ̃ jara k'inia bɨ Cristo, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã.)
42Mãpai Andrepa chi ɨ̃pema aneeji Jesumaa. Jesupa iru unuk'ãri, mãgaji:
—Pɨ Simón, Juan warra. Mamĩda pɨ t'ɨ̃jaradait'eeda aji, Cefas. (Mãgɨ́ t'ɨ̃ griego pedeede jara k'inia bɨ Pedro.)
Jesupa Felipe Natanael ome jɨrɨt'erada
43Aɨ norema Jesús wãji Galilea eujãdee. Mama unuji eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Felipe. Mãpai mãgaji:
—Mɨ ome nipaparíiji.
44Mãgɨ́ Felipe, Andrés mãik'aapa Pedro Betsaida p'uurudepemaarã paji. 45Felipepa Natanael jɨrɨnaji mãik'aapa unu atak'ãri, mãgaji:
—Unujidada aji, eperã Moisepa jarada Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade. Mãgɨ́ ichiaba Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa chonaarãweda ãchi p'ãdap'edaade jaradap'edaa. Mãgɨ́ eperã José warra; t'ɨ̃jarapata Jesús Nazaretdepema.
46Natanaelpa mãgaji:
—¡Nazaretdepema! ¿Nazaret p'uurudeepa eperã pia uchiaik'ã? aji.
Felipepa mãgaji:
—Wãdáma aji, ak'ɨde.
47Jesupa Natanael ichi k'ait'a cheru unuk'ãri, mãgaji:
—Na Israel pida wãara t'ãri pia bapari. Apida k'ũrak'aa.
48Natanaelpa Jesumaa iidiji:
—¿Sãga pɨa mɨ k'awa bɨma? aji.
Jesupa p'anauji:
—Felipepa pɨ atanai naaweda, mɨa pɨ unuji higuera k'arra ek'ari.
49Mãpai Natanaelpa mãgaji:
—Tachi Jarateepari, pɨ Tachi Ak'õre Warra. Pɨ Israel pidaarã Rey, chi cheit'ee bada.
50Jesupa mãgaji:
—¿Ijãa bɨ-ek'ã aji, mɨa jarada perã pɨ unuji ma pak'uru ek'ari? Pɨa unuit'ee ne-inaa awara ma k'ãyaara pi-iara. 51Mɨa wãarata jararu. Parãpa unudait'ee Tachi Ak'õre eujã ewaraa k'obɨ mãik'aapa angeleerã ɨt'aa wãruta mãik'aapa edaa cheruta mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, k'aripade.

Currently Selected:

San Juan 1: sjaNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy