YouVersion Logo
Search Icon

San Lucas 24

24
Jesús chok'ai p'irabaida
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)
1Tomia ewate tap'eweda ma wẽraarã wãjida Jesús k'ap'ɨa ɨadap'edaamaa. Ateejida k'era ne-inaa t'ũa ome ãchia oodap'edaa. 2Panadak'ãri, unujida chi mãu te uria t'ai mãupa t'ap'a bada awara ãi bɨ. 3T'ĩudak'ãri, Tachi Waibɨa Jesús k'ap'ɨa unuda-e paji. 4K'awadak'aa paji k'ãata oodait'ee. Mãga nɨde unujida ɨmɨk'ĩraarã omé p'aru t'o-t'oo uchiterree jɨ̃ bainɨ̃ p'anɨ ãchi ik'aawa. 5Mãpai ãchobeepa bedabaidachida tau bɨɨrɨ eujãde t'õbairutamaa. Mamĩda mãɨrãpa mãgajida:
—¿Sãap'eda jãɨramãi jɨrɨ p'anɨma ajida, iru chok'ai bɨta? 6Iru nama wẽ-e. ¡Chok'ai p'irabaiji! K'irãpátɨ iru at'ãri Galilea eujãde bak'ãri, 7jaraji ichi, chi Eperã Ak'õre Truadepema, k'achia beerã juade bɨdait'ee; ãrapa kurusode baijira bɨdait'ee piumerã mãik'aapa ewari õpeemaa ichi chok'ai p'irabaiit'ee.
8Mãga ũridak'ãri, ma wẽraarãpa Jesupa jarada k'irãpajida. 9Mãpai iru k'ap'ɨa ɨadap'edaamãiipa wãdak'ãri, ma jõmaweda nepɨrɨnajida Jesús k'õp'ãyoorã oncemaa mãik'aapa awaraarãmaa. 10Chi mãga nepɨrɨnadap'edaarã paji María Magdalena, Juana, Santiago nawe María mãik'aapa awaraa wẽraarã. 11Mamĩda ãrapa nepɨrɨdap'edaa ũridak'ãri, Jesús k'õp'ãyoorãpa k'ĩsiajida pariatua pedeemaa p'anɨ. Mapa ijãa k'iniada-e paji.
12Mãga jarajida mĩda, Pedro p'iradachi Jesús k'ap'ɨa ɨadap'edaamaa mãik'aapa edajãde ak'ɨk'ãri, chi k'ap'ɨa lienzode beda bada unu-e paji. Jĩp'a chi p'aru aupai unuji. Mãpai p'era pɨk'a teedaa cheji. K'awa-e paji k'ãata ooit'ee.
Jesús unudap'edaa ode wãdade Emaús p'uurudee
(Mr 16.12-13)
13Ma ewate weda Jesús ome nipapatap'edaarã omé wã nipajida Emaús p'uurudee. Ma p'uuru Jerusalendeepa perá once kilometros bɨ. 14Ma ode wãdade ãchi pedee wã nipajida ma jõma Jesús ome p'asadade. 15Mãgá pedee wãdade, Jesús cheji ãchi ik'aawa mãik'aapa auk'a t'ɨa wãji. 16Unu p'anajida mĩda auk'a wãru awaraa eperã ãchi ome, k'awada-e paji k'aita mãga bɨ. 17Mãpai Jesupa iidiji ãramaa:
—¿K'ãaredeta parã pedee wãdama? aji.
Mãpai ãchi k'ĩra pia-ee bainɨ̃ p'aneejida 18mãik'aapa ãchidepema Cleofás apatap'edaapa p'anauji:
—¿Pɨ Jerusalende badata k'awa-e bɨk'ã aji, mama p'asada?
19Mãpai ichia iidiji:
—¿K'ãata p'asajima? aji.
Ãchia mãgajida:
—Jesús Nazaretdepema Ak'õre pedee jarapari paji. Ne-inaa pi-ia oopachi mãik'aapa pedee pia jarateepachi Tachi Ak'õre k'ĩrapite mãik'aapa p'uuru pidaarã k'ĩrapite. 20P'aareerã poroorãpa mãik'aapa tachi poro waibɨarãpa iru ateejida Romadepema poro waibɨa Pilatomaa kurusode peepit'aamerã. 21Taipa ijãa p'anajida ma Jesupata tachi Israel pidaarã uchiapiit'ee Romadepemaarã juadeepa. Mamĩda ewari õpee paru mãgɨ́ ne-inaa jõma p'asada. 22Ma awara wẽraarã tai ome nipapataarãpa tai p'erapijida. Taujaaweda wãjida Jesús ɨadap'edaamaa. 23Mamĩda iru k'ap'ɨa unuda-e pak'ãri, ãpɨtee chejida teedaa mãik'aapa taimaa nepɨrɨjida angeleerã unudap'edaa. Mãɨrãpa jarajidada ajida, Jesús chok'ai bɨ. 24Mãga ũridak'ãri, tai k'õp'ãyoorã ũk'uru wãjida iru ɨadap'edaamaa mãik'aapa ununajida ma wẽraarãpa jaradap'edaak'a. Mamĩda iru unuda-e paji.
25Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡Parã k'ĩsia k'awada-ee p'anɨ! ¿Ijãada-e p'anɨk'ã Ak'õre pedee jarapataarãpa chonaarãweda jaradap'edaa? 26¿Tachi Ak'õrepa pëida mãgá chupɨria nɨ̃bait'ee paji-ek'ã aji, Ak'õrepa iru ateei naaweda ichi truadee?
27Mãpai Jesupa jarateemaa beeji ichi p'asait'ee bada Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Jarateeji Moisepa p'ãdadeepa, Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaade jara bɨ parumaa.
28Chi p'uuru wãdap'edaamaa panadak'ãri, Jesús k'ĩra jiwaa wãyaait'ee paji, p'uurude bee-ee. 29Mamĩda ãchia mãgajida:
—Tai ome béeji k'ewara bairã mãik'aapa p'ãriu wã perã.
Mãpai Jesús auk'a teedaa wãji ãra ome. 30T'ẽepai mesade su-ak'ɨ p'aneedak'ãri nek'odait'ee, Jesupa ichi juade pan ataji. Mãpai ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee Tachi Ak'õremaa mãik'aapa t'oop'eda ãramaa teeji. 31Mata Tachi Ak'õrepa aweda ãra tau eratɨk'oopiji mãik'aapa ãramaa Jesús k'awapiji. Mamĩda mamãik'aapa iru wẽpadachi. 32Mãpai mãgajida:
—¿Wãara-ek'ã? ajida. ¡Iru paji! Tachi t'ãripa mãga jara nɨ̃baji, ode Ak'õre Ũraa p'ãda tachimaa jaratee che wã nipak'ãri.
33Aramata waya ãpɨtee chejida Jerusalendee. Mama unu chejida iru k'õp'ãyoorã once awaraa nipapatap'edaarã ome see nɨ̃bɨ. 34Mãgɨ́ see nɨ̃badaarãpa mãgajida:
—Wãarada ajida, Jesús chok'ai bɨ. Simón Pedromaa ichiaba unupijida ajida.
35Mãpai ãchi omeerãpa nepɨrɨjida ode p'asada mãik'aapa Jesupa pan t'oop'eda, jedek'ãri k'awaadap'edaa.
Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa unupida
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23; Hch 1.6-8)
36At'ãri mãgá nepɨrɨmaa p'anɨde, Jesús ãra esajĩak'a bainɨ̃ ba cheji mãik'aapa mãgaji:
—K'ãiwee p'anapatáatɨ.
37Jesús unudak'ãri, ãchi p'eradachida, iru jaureta unu p'anɨ jĩak'aapa. 38Mamĩda Jesupa mãgaji:
—¿Sãap'eda p'era jõnɨma? aji. ¿Sãap'eda pãchi t'ãride at'ãri ijãada-e p'anɨma? aji. 39Ak'ɨ́tɨ mɨ jua, mɨ bɨɨrɨ ome. Mɨpɨ. Mɨ k'ap'ɨa t'õbáitɨ mãik'aapa ak'ɨ́tɨ. Eperã jaure chiara wẽe bɨ, bɨɨrɨ jida mɨa iru bɨk'a.
40Mãga jarap'eda, ãramaa ak'ɨpiji ichi jua mãik'aapa ichi bɨɨrɨ. 41Mamĩda at'ãri pia ijãada-e p'anajida, audú o-ĩa p'anadap'edaa perã mãik'aapa p'era pɨk'a p'anadap'edaa perã. Jesupa ichi k'awapi k'inia bada perã, iidiji:
—¿Nama ne-inaa k'oparii iru p'anɨk'ã? aji.
42Mãpai ãchia chik'o paada esajĩak'a teejida. 43Irua jitaji mãik'aapa ãchi taide k'ot'aaji. 44Maap'eda mãgaji:
—Mɨmaa p'asajida aji, mɨa jaradak'a, at'ãri parã ome bak'ãri. Jaraji ne-inaa jõmaweda p'asait'ee paji Moisepa p'ãdade jara bɨk'a mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaade jara bɨk'a, Salmos libro p'ãdade jara bɨk'a paara.
45Mãpai jarateeji Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ Mesiade. 46Mãgaji:
—Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ Mesías ichita piut'ee mãik'aapa ewari õpeemaa chok'ai p'irabaiit'ee. 47Ak'õrepa k'aripap'eda, Jerusalendeepa na p'ek'au eujã eperãarã paraamaa jarateenátɨ p'ek'au k'achia oo amaadamerã mãik'aapa Tachi Ak'õrede ijãapataadamerã. Mãgá irua ãchia p'ek'au k'achia oopata wẽpapiit'ee. 48Parãpa mɨ p'asada jõmaweda k'awa p'anɨ, unudap'edaa perã. 49Mapa parãmaa mɨa ne-inaa pëiit'ee mɨ Ak'õrepa jaradak'a. Mamĩda mãga ooru misa, nama p'anéetɨ Jerusalén p'uurude. T'ẽepai ɨt'ariipa Tachi Ak'õrepa ichi jaure pëiit'ee parã ome bapariimerã.
Jesús Ak'õre eujãdee wãda
(Mr 16.19-20; Hch 1.9-11)
50Maap'eda Jesupa ãra ateeji ma p'uurudeepa Betania p'uuru k'ait'a. Mama ichi jua ɨt'aa ɨap'eda, ãra bendiciaji. 51Mãpai mãgá pedeemaa bɨde Tachi Ak'õrepa iru ɨt'aa ateeji ãra ik'aawaapa. 52T'ẽepai chi k'õp'ãyoorãpa ɨt'aa t'ɨ̃dap'eda, pedee pia jarajida irude mãik'aapa t'ãri o-ĩa ãpɨtee chejida Jerusalendee. 53Maadamãiipa ewari chaa Tachi Ak'õre te waibɨade p'anapachida ɨt'aa t'ɨ̃maa mãik'aapa pedee pia jaramaa Tachi Ak'õremaa.

Currently Selected:

San Lucas 24: sjaNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy