YouVersion Logo
Search Icon

San Juan 2

2
Caná p'uurude miak'ãidak'ãri, fiesta oodap'edaa
1Natanael ome pedeep'eda, k'ãima õpeemaa miak'ãipata fiesta oojida Caná p'uurude. Mãgɨ́ p'uuru Galilea eujãde bɨ. Jesús nawe mama baji. 2Jesús chi k'õp'ãyoorã ome ichiaba t'ɨ̃ pëijida chedamerã ma fiestade. 3Mama p'anɨde vino jõdachi. Maperã Jesús nawepa mãgaji:
—Vino jõdachida aji.
4Mãpai Jesupa mãgaji:
—Nawe, ¿sãap'eda pɨa mɨmaa mãga jara bɨma? aji. Waide ewari pa-eeta mɨa Ak'õre jua ak'ɨpimerã.
5Mãpai chi nawepa mãgaji vino jedepataarãmaa:
—Óotɨ jõma irua jara bɨk'a.
6Mama bainɨ̃ p'anajida chok'o seis, mãudee ooda. Judiorãpa mãgee chok'o iru p'anapachida aɨde pania t'ɨdait'ee. Mãgá sɨɨdai ãchi jua, bɨɨrɨ maa-e pɨrã net'aa Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jaradak'a. Chok'o abaade cincuenta wa setenta litros araapachi. 7Jesupa vino jedepataarãmaa mãgaji:
—Paniapa na chok'o ipuruk'óotɨ.
Pania atanajida mãik'aapa ma chok'o ipuruk'oojida. 8Mãpai Jesupa mãgaji:
—Ɨ̃rá ma-ãri joi atadapáde aji, mãik'aapa teepáde aji, na fiesta chiparimaa.
Mãga oojida. 9Ma fiesta chiparipa pania vino padai bada tok'ãri, k'awa-e paji sãmãik'aapa uchiaji ma vino. Ma vino jedepataarãpapai k'awajida, ãchia ma vino chok'odeepa joidap'edaa perã. Mãgá top'eda, ma fiesta chiparipa chi ɨmɨk'ĩra miak'ãiit'ee bada t'ɨ̃ ataji 10mãik'aapa mãgaji:
—Fiesta oodak'ãri, jõmaarãpa naapɨara vino piara bɨta jedepata. Maap'eda, waibɨa to p'anadap'eda, jedepata chi vino mak'ɨara pia-e bɨ. Mamĩda pɨa ɨa nɨ̃bɨjida aji, chi vino piara bɨta ɨ̃raweda todamerã.
11Mãgɨ́ ooda Jesupa Galilea eujãdepema Caná p'uurude paji irua naapɨara ooda eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mãga ook'ãri, unupiji ichi wãara Tachi Ak'õrepa pëida. Ma ooda unudak'ãri, chi k'õp'ãyoorãpa audupɨara irude ijãa p'aneejida.
12Ma t'ẽepai Jesús wãji Capernaum p'uurudee chi nawe ome, chi ɨ̃pemaarã ome mãik'aapa chi k'õp'ãyoorã ome. K'ãima chok'ara-ee mama p'anajida.
Jesupa ne-inaa netopataarã jërek'ooda Ak'õre te waibɨadeepa
(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)
13Judiorã Pascua fiesta ɨ̃rɨ pa wãda perã, Jesús wãji Jerusalendee. 14Mama Tachi Ak'õre te waibɨa ãuk'idaa t'ɨak'au bɨde ununaji p'ak'a netopataarã, oveja netopataarã mãik'aapa paloma netopataarã. Ichiaba unuji p'arat'a tau t'erabaipataarã mama su-ak'ɨ p'anɨ. 15Mãga unuk'ãri, Jesupa soo oo ataji mãik'aapa ma jõmaweda taawaa jërek'ooji ãchi p'ak'a, oveja ome. Ma p'arat'a tau t'erabaipataarã mesa eujãde sĩa bat'ak'oop'eda, ãchi p'arat'a eujãde p'ok'ooji 16mãik'aapa paloma netopataarãmaa mãgaji:
—¡Pãchi net'aa atéetɨ namãik'aapa! ¡Mɨ Ak'õre te net'aa netopata tek'a papináatɨ!
17Jesupa mãga oo bɨde chi k'õp'ãyoorãpa k'irãpajida Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Mɨa pɨ te k'inia iru bapari perã, mɨ peet'aadait'ee.’ (Sal 61.1a)
18Mãpai judiorã poroorã, arii p'anadap'edaarãpa mãgajida Jesumaa:
—Wãara Tachi Ak'õrepa nãga oopiru pɨrã pɨmaa, ¿k'ãata ooit'eema ajida, taipa ijãadamerã wãara Ak'õrepa pɨ pëida?
19Jesupa p'anauji:
—Na te t'eet'aaruta pɨrã, ewari õpeemaa mɨa waya baik'o bɨit'eeda aji.
20Mãpai judiorãpa mãgajida:
—Cuarenta y seis años mimiajidada ajida, na te oodait'ee. ¿T'eep'eda pɨa ewari õpeede baik'o bɨit'eek'ã? ajida.
21Mamĩda Jesupa “na te” ak'ãri, jara k'inia baji ichi k'ap'ɨa. 22Mapa aɨ t'ẽepai, iru piup'eda, chok'ai p'irabaik'ãri, chi k'õp'ãyoorãpa k'irãpajida irua ma ewate jarada. Mãpai wãara ijãajida Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jarada mãik'aapa Jesupa jarada.
Jesupa jõmaarã t'ãri k'awapari
23Jesús Jerusalende bɨde Pascua fiesta wãyaaru misa, eperãarã chok'araarãpa irude ijãajida, unudak'ãri irua ne-inaa oomaa bɨ eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. 24Mamĩda Jesupa k'awaji wãara ijãada-e p'anajida, ãchi t'ãri pia k'awada perã. 25Faltak'aa paji apidaapa eperãarã k'ĩsia k'awaapidamerã irumaa, irua eperãarã t'ãri k'awa bada perã.

Currently Selected:

San Juan 2: sjaNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy