YouVersion Logo
Search Icon

Lúka 6:27-49

Lúka 6:27-49 DSH

Aalé Yíésu geđi gáál geey, kieye, It ye af nee kokoyyóóllá yú hí geeye, gál hí hol ka kídhká geelnée, gál hí nebedheká hé midhabká ki eekemeyyíe. Gál hí ki waaˈgateká ˈdú ˈguunumíe. Gál hí chaachareká Waag ki viivitíe. Máádhat ko net gaa ˈdoyka, nét ˈdaatiká úba ki kog. Máádhat ko kótekú af ki ridhdheka, ha shamitkú úba rîny. Máádhat ko he ká ruogoneka, he shíish. Máádhat ko he af ki ridhdheka, Ye héchú hol ˈdu gáá naʼ, ha chéen. Hát lullé midhab-, gálaat hí ki ekemeyo-, hí feˈdoká, itín úba hát tikiˈde kinaallá gálaat ki eekemeyyíe. Gál hí gielká hí geelneteka, ˈduuw máre hí yé ˈdú ˈdeenne? Gál hé ˈdeđewká gaa seseenká hé gál hí gielká úba giel. Gál hí hé midhabká ki ekeyoká hí hé midhabká ki ekeycheka, ˈduuw máre hí yé ˈdú ˈdeenne? Gál hé ˈdeđewká gaa seseenká úba hé kinaallá he ekemeye. Gál hí hol he gaa shugunatká hí he shigichoka, ˈduuw máre hí yé ˈdú ˈdeenne? Gál hé ˈdeđewká gaa seseenká úba gállé hé ˈdeđewká gaa seseenká hé hol he shiguo, ˈdaa giri hé ˈdáb gaalí gáál shieká gaalí hol ˈdú nannuoká. Aalé kídhkícho geelnée, hé midhabká ki eekemeyyíe. Gálaat he shía. Hé hí gálaat shiichoká héllé gaalí el ká ˈgiˈgidhuoká haí táb ˈdoˈdóon. Hééllá hí ekemeychoka, itín hé súm midhabká haí aargiˈda, um Waag Úr Iđoká haí cheedhe, ˈdaa giri Waag gál he fiichiloká ubaa gál ađaabano ˈguoká geer hí sháw ˈdú yegetká. Hát ˈJaakícho geer ka guurá ˈgúóllá, itín úba ger ka guurá ˈgáa, muí yie. Aalé Yíésu geđi kieye, Haí gálaat ˈdeđénsen. Itín hí gálaat ma ˈdeđensenka, it úba Waag hí ma ˈdeđensen. Gál hé ˈdeđewká hí ki ekemeyoká idholle hayyíe, haí ger ka ˈgíiny. Hát kinaallá hí ˈdiiyyeka, Waag úba hé kíchia ˈdeđew-, hí eekemeycheká hai haađicha. Gálaat hí he shigichoka, Waag úba he haí shigicha. Itín hé iraamlé-, gaalí ki tatuo-, gaalí ˈdú fafuo-, ˈdú ˈdérká haí aargiˈda. Hé hí he ki ekemeycho-, hí gálaat he ki fafiyyoká, in úba Waag hí he kí fafiyya, Yíésu hí yie. Yíésu úba gáál he hol ki ekenyéél geey, kieye, Máá in mánká hé máállé in mánká met nánnáat? Gál kinaallá hullaalle hé ˈguoˈd ma ki ókóˈdmóon? Máá láliká hé máállé hí he oonisuoká ma ˈdú ˈduwanany. Tá máá gáál he oonisuoká lalille hát ˈdabaanká he onisie-, lali he lulle onodheka, lali kinaallá hát mu ííni he yeedhe. Kúún háteka fiilit ninni-, nyárkú il ˈjiiyyeká argiyyo-, kor đúúrích guđo-, kuun dhúrkú ko il gaa ijóól hol ma ki arginyal? Kúún háteka nyárkú geđicho-, kieye, Iny ˈjie, fiilit ninni-, ko il ˈjiiyyééllá ko il gáá ee, mú chegedho-, kor đúúrích ko il gaa ijóól ma arginyal? Kó ˈdeent gálaat argiyyo-, kor ˈdeentkú ma arginyal! Erkob đúúrích ko il gaa ijóóllá hol il gáá éeb. Hát kinaallá ˈdiiyyeka, in biiy hát ˈdabaanká gaa argiyya, fiilit ninni-, nyárkú il ˈjiiyyéétíá úba mú il gaa egeyye. ˈGór midhabká hé saano ˈdeewká hí ma gáá higisiny. Héétí ˈgór ˈdeewká hé saano midhabká hí ma gáá higisiny. ˈGór saanollé gaalí ki kiimita. Saano kinnach ubaa saano vinna hé gaalí ˈguor híí ˈguoká ma gáá babaan. Máá ˈdúwa-, hé midhabká geer ki sisidhoká in hé midhabká hí yé gáá ˈdeˈdeme. Máá ˈdeew-, hé ˈdeewká geer ki sisidhoká in hé ˈdeewká hí yé gáá ˈdeˈdeme. Máádhat ˈdeeny hí geer koch yegetká, in afle gáá hogodho. Háteka hí ye veveenne-, Máá Guđo! Máá Guđo! hí ye chegete-, kor hé yú hí geđuoká hí el ma gaa igirinyal? Máá ye ˈdu gáá yimet-, ˈdeenychú maalo-, tá ˈdeenychú el gaa igiroká yú hí ká geeye, máá kinaallá hát máá ˈbíl ˈdiˈdisat-, tiirt waar ˈgayyoká ebite-, les ˈgodhe-, hilo les ki kikisie-, hele ká fameka, ˈbíl hele hí ma muotisinyká. Hééllá he ˈdaa giri ˈbíl muí hát ˈdabaanká ˈdisseká. Máá ˈdeenychú maalo-, tá ˈdéé el ma gaa igirinyká, máá kinaallá hát máá ˈbíl ál yuochká gaa ˈdisse-, ˈbíl hilo hí les ma híliny-, hele ká fameká ˈbílle hele hí dhír ká lay-, hele hí uuneká, Yíésu hí gáál yie.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy