YouVersion Logo
Search Icon

Matei 1

1
Cartea neamului lui Isus Hristos
1Cartea neamului#Lc. 3.23. lui Isus Hristos, fiu#Ps. 132.11. Is. 11.1. Ier. 23.5. Cap. 22.42. In. 7.42. Fapte. 2.30; 13.23. Rom. 1.3. al lui David, fiu#Gen. 12.3; 22.18. Gal. 3.16. al lui Avraam. 2Avraam#Gen. 21.2, 3. a născut pe Isaac, iar Isaac#Gen. 25.26. a născut pe Iacov, iar Iacov#Gen. 29.35. a născut pe Iuda și pe frații lui; 3iar Iuda#Gen. 38.27, etc. a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares#Rut 4.18, etc. 1 Cron. 2.5, 9, etc. a născut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Aram; 4iar Aram a născut pe Aminadab, iar Aminadab a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon; 5iar Salmon a născut pe Boaz din Rahab, iar Boaz a născut pe Obed, din Rut, iar Obed a născut pe Iese; 6iar Iese#1 Sam. 16.1; 17.12. a născut pe David împăratul, iar David împăratul#2 Sam. 12.24. a născut pe Solomon din văduva lui Urie; 7iar Solomon#1 Cron. 3.3, 10, etc. a născut pe Roboam, iar Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa; 8iar Asa a născut pe Iosafat, iar Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia; 9iar Ozia a născut pe Ioatam, iar Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia; 10iar Ezechia#2 Reg. 20.21. 1 Cron. 13. a născut pe Manase, iar Manase a născut pe Amon, iar Amon a născut pe Iosia; 11iar Iosia#1 Cron. 3.15, 16. a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea strămutării#2 Reg. 24.14, 15, 16; 25.11. 2 Cron. 36.10, 20. Ier. 27.20; 39.9; 52.11, 15, 28, 29, 30. Dan. 1.2. în Babilon. 12Iar după strămutarea în Babilon Iehonia#1 Cron. 3.17, 19. a născut pe Salatiel, iar Salatiel a născut pe Zorobabel#Ezra 3.2; 5.2. Neem. 12.1. Hag. 1.1.. 13Iar Zorobabel a născut pe Abiud, iar Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim a născut pe Azor; 14iar Azor a născut pe Sadoc, iar Sadoc a născut pe Achim, iar Achim a născut pe Eliud; 15iar Eliud a născut pe Eleazar, iar Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacov; 16iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s‐a născut Isus care se cheamă Hristos. 17Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
Nașterea lui Isus Hristos
18Iar nașterea#Lc. 1.27. lui Isus Hristos a fost așa. Când era logodită mama sa Maria cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, ea s‐a aflat având în pântece din Duhul Sfânt#Lc. 1.35.. 19Dar Iosif, bărbatul ei, fiind un om drept și nevoind s‐o dea în vileag#Deut. 24.1., și‐a pus de gând s‐o lase în ascuns. 20Dar pe când cugeta el acestea, iată un înger al Domnului i s‐a arătat în vis, zicând: Iosife, fiu al lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s‐a zămislit#Lc. 1.35. în ea este din Duhul Sfânt. 21Și ea va naște#Lc. 1.31. un fiu și‐i vei pune numele Isus, căci el#Fapte. 4.12; 5.31; 13.23, 38. va mântui pe poporul său de păcatele lor. 22Iar toate acestea s‐au făcut ca să se împlinească ce s‐a spus de Domnul prin prorocul care zice: 23Iată#Is. 7.14. fecioara va avea în pântece și va naște un fiu, și‐i vor pune numele Emanuil, care este tălmăcit: Dumnezeu este cu noi. 24Și după ce s‐a deșteptat Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. 25Și n‐a cunoscut‐o până ce ea a născut un fiu#Ex. 13.2. Lc. 2.7, 21.: și el i‐a pus numele Isus.

Currently Selected:

Matei 1: VDCL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy