YouVersion Logo
Search Icon

Matei 2

2
Magii la Ierusalim. Irod
1Și după ce s‐a născut#Lc. 2.4, 6, 7. Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele lui Irod împăratul, iată niște magi de la răsărit#Gen. 10.30; 25.6. 1 Reg. 4.30. au venit la Ierusalim, 2zicând: Unde#Lc. 2.11. este cel ce s‐a născut Împărat al iudeilor? Căci i‐am văzut steaua#Num. 24.17. Is. 60.3. în răsărit și am venit să ne închinăm lui. 3Și când a auzit aceasta împăratul Irod, s‐a tulburat și tot Ierusalimul cu el. 4Și adunând împreună pe toți mai marii preoților#2 Cron. 36.14. și#2 Cron. 34.13. cărturarii poporului, a cercetat#Mal. 2.7. de la ei unde era să se nască Hristosul. 5Și ei i‐au zis: În Betleemul din Iudeea căci așa este scris prin prorocul: 6Și tu, Betleeme#Mica 5.2. In. 7.42., pământ al lui Iuda, nicidecum nu ești cel mai mic între povățuitorii lui Iuda: căci din tine va ieși un povățuitor, care va paște#Ap. 2.27. pe poporul meu Israel. 7Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei cu de‐amănuntul în ce vreme s‐a arătat steaua. 8Și i‐a trimis la Betleem și a zis: Duceți‐vă, cercetați cu de‐amănuntul despre prunc și când îl veți afla, dați‐mi de știre ca să vin și eu să mă închin lui. 9Și ei, ascultând pe împăratul, au plecat. Și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până a venit și a stat deasupra unde era pruncul. 10Și când au văzut steaua, s‐au bucurat cu bucurie foarte mare. 11Și au venit în casă și au văzut pe prunc cu Maria, mama lui, și au căzut jos și i s‐au închinat. Și deschizându‐și vistieriile, i‐au adus#Ps. 72.10. Is. 60.6. daruri: aur și tămâie și smirnă. 12Și fiind înștiințați de Dumnezeu prin vis#Cap. 1.20. să nu se întoarcă la Irod, s‐au dus pe altă cale în țara lor.
Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor
13Și când au plecat, iată un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală‐te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și fii acolo până îți voi spune: căci Irod are să caute pe prunc ca să‐l piardă. 14Și s‐a sculat și a luat pe prunc și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. 15Și a fost acolo până la moartea lui Irod: ca să se împlinească ce s‐a spus de Domnul prin prorocul care zice: Am chemat pe fiul meu#Osea 11.1. din Egipt. 16Atunci Irod, când a văzut că a fost luat în râs de magi, s‐a mâniat foarte tare și a trimis și a ucis pe toți copiii de parte bărbătească care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de la doi ani și mai jos, după vremea pe care o aflase cu de‐amănuntul de la magi. 17Atunci s‐a împlinit ce s‐a spus prin Ieremia#Ier. 31.15. prorocul care zice: 18Un glas s‐a auzit în Rama, plângere și tânguire multă: Rahela plângând pe copiii ei și nu voia să fie mângâiată pentru că nu sunt.
Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt
19Și după ce a murit Irod, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, 20zicând: Scoală‐te, ia pruncul și pe mama lui și du‐te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau sufletul pruncului. 21Iar el s‐a sculat și a luat pruncul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că Arhelau domnește peste Iudeea în locul tatălui său Irod, s‐a temut să plece acolo; și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‐a dus în părțile#Cap. 3.13. Lc. 2.39. Galileei. 23Și a venit și s‐a așezat într‐o cetate zisă#In. 1.45. Nazaret, ca să se împlinească ce s‐a spus#Jud. 13.5. 1 Sam. 1.11. prin proroci că se va chema Nazarinean.

Currently Selected:

Matei 2: VDCL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy