YouVersion Logo
Search Icon

Bible Versions

Traducere Literală Cornilescu 1931

Romanian

Biblia Cornilescu 1931

Dumitru Cornilescu este cunoscut mai ales pentru traducerea sa în română, publicată în 1924 și folosită pe scară largă în bisericile din România. Traducătorul însă a mai realizat o altă versiune, intitulată Versiunea Cornilescu Literală, publicată în 1931. 

Istoria Bibliei Cornilescu 1931 

In 1929, Cornilescu a aflat că Societatea Biblică Britanică (BFBS) urma să republice Biblia românească din 1911 și s-a oferit să revizuiască textul în mod sistematic, pentru a elimina unii termeni, despre care considera că nu se potrivesc cu așteptările unui public conservator. Documentele din arhiva BFBS arată că în 1931 Biblia Cornilescu a fost publicată pentru a răspunde cererilor venite din partea cititorilor care doreau o „Biblie de familie” literală. Textul era foarte prețuit de evanghelicii care însă nu adoptaseră Biblia Cornilescu (1921, retipărită cu revizuiri în 1924 etc.). Cornilescu a fost delegat și plătit să revizuiască Biblia BFBS 1911. Inițial, traducătorul plănuia să termine lucrul în doar șase luni, dar boala i-a afectat oasele încheieturilor de la mâna dreaptă și i-a zădărnicit așteptările optimiste. Lui Cornilescu i-a luat mai bine de doi ani pentru a termina revizuirea, a cărei tipărire s-a încheiat în decembrie 1931. Biblia era prevăzută cu trimiteri atât pentru Vechiul Testament, cât și pentru Noul Testament. Ediția a fost publicată în București de către Societatea Biblică Britanică (BFBS) și conținea o pagină intitulată „Cronica familiară” unde puteau fi menționați membrii familiei. Textul nu s-a vândut în cantități mari. La sfârșitul anilor ’30 a izbucnit războiul și, odată cu sosirea comunismului, versiunea a fost dată uitării. 

Ediția digitală 2017

Textul încă se află sub copyrightul BFBS. Această ediție a fost digitizată pentru BFBS cu ajutorul MissionAssist. Ulterior, textul a fost verificat și corectat de Estera Decean, Dana Sisoev și Zoltan Szabo, sub coordonarea lui Emanuel Conțac. Această ediție urmărește păstrarea vocabularului și a topicii din versiunea originară (1931), dar actualizează ortografia, care s-a schimbat considerabil din perioada interbelică.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 2018

Cornilescu 1931 Bible 

Dumitru Cornilescu is most famous for his 1924 translation of the Romanian Bible, which is still widely used by churches in Romania. However, he also did another Bible, which we call the Cornilescu’s Literal Translation, published in 1931.

The History of the Cornilescu 1931 Bible 

In 1929, Cornilescu found out that the British and Foreign Bible Society (BFBS) was going to re-publish the 1911 Romanian Bible. He offered to revise the text thoroughly and change some of the terminology into more everyday natural Romanian, to make it more readable. Documentation in the BFBS archives indicate that the 1931 Cornilescu Bible was published in order to fulfil the demand for a literal “Family Bible”. This was highly prized among the Evangelicals who had not yet adopted the Cornilescu Bible (1921, reprinted with revisions in 1924 etc.). Cornilescu was commissioned and paid to revise the BFBS 1911 Bible. Originally, Cornilescu planned to complete the work in just six months, but illness affected him in his right-hand wrist bones and frustrated his optimistic expectations. It took him more than two years to finish the revision, which was printed in December 1931. The Bible included the Old Testament and New Testament with references. It was published in Bucharest by the British and Foreign Bible Society and included a page entitled “Cronica familiară” for family entries. The text never sold in large numbers. At the end of the 1930s war broke out and, with the arrival of communism, the text was largely forgotten about. 

Digital Edition 2017

The text is still BFBS copyright. This edition was digitised for BFBS with the help of MissionAssist. It was proof-read and corrected by Estera Decean, Dana Sisoev and Zoltan Szabo, under the supervision of Emanuel Conțac. This edition is unrevised and keeps the original vocabulary and word order used by Cornilescu, but updates the orthography, which has changed significantly since the inter-war period.

© British and Foreign Bible Society (BFBS) and the Interconfessional Bible Society of Romania (SBIR) 2018

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy