2 Sa-mu-ên 12:1

2 Sa-mu-ên 12:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu sai Na-than đến gặp Đa-vít. Ông kể cho Đa-vít nghe câu chuyện này: “Trong thành kia có hai người, một giàu một nghèo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share