ارمیا 29:13-14

ارمیا 29:13-14 PCB

و اگر با تمام وجود مرا بطلبید مرا خواهید یافت. بله، بی‌گمان مرا خواهید یافت و من به اسارت شما پایان خواهم بخشید و شما را از سرزمینهایی که شما را به آنجا تبعید کرده‌ام جمع کرده، به سرزمین خودتان باز خواهم آورد.» این است فرمودۀ خداوند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share

ارمیا 29:13-14

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.