YouVersion Logo
Search Icon

Luka 6:27-49

Luka 6:27-49 BKJ

“Ali vama koji me slušate kažem: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite se za one koji vas zlostavljaju. Onome tko te udari po jednom obrazu, pruži i drugi; i onome tko ti otima ogrtač, ne brani da ti otme i kaput. Podaj svakome tko od tebe zatraži, a od onoga koji otima tvoja dobra, ne traži natrag. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako dobro činite onima koji vama dobro čine, kakva li vam je hvala? Jer čak i grešnici to isto čine. I ako pozajmljujete onima od kojih se nadate natrag primiti, kakva li vam je hvala? Jer i grešnici pozajmljuju grešnicima da bi isto natrag primili. Nego, ljubite neprijatelje svoje, i činite dobro, i pozajmljujte ne nadajući se ničemu, pa će vam biti velika nagrada, i bit ćete djeca Svevišnjega. Jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima. Budite stoga milosrdni kao što je i Otac vaš milosrdan.” “Ne sudite, i nećete biti suđeni. Ne osuđujte, i nećete biti osuđeni. Opraštajte, i oprostit će vam se. Dajte, i dat će vam se; mjeru dobru, nabijenu i natresenu i preobilnu dat će ljudi u krilo vaše. Jer istom mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.” Onda im je rekao usporedbu: “Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu pasti? Učenik nije nad svojim učiteljem, ali će svaki koji se usavrši biti kao njegov učitelj. A zašto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svome: ʻBrate, dopusti da ti izvadim trun koji ti je u oku,ʼ kad sâm ne primjećuješ brvna u oku svome? Licemjeru! Najprije izvadi brvno iz oka svoga, pa ćeš onda jasno vidjeti izvaditi trun što je u oku brata tvoga. Jer dobro stablo ne rađa lošim plodom, niti loše stablo ne rađa dobrim plodom. Jer svako se stablo poznaje po svome plodu. Jer ljudi ne beru s trnja smokve, niti s trnjaka ne trgaju grožđe. Dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice svoga srca iznosi zlo; jer mu usta govore iz obilja srca.” “A zašto me zovete: ʻGospodine, Gospodine,ʼ a ne činite ono što govorim? Svaki koji dolazi k meni i sluša besjede moje te ih izvršava, pokazat ću vam kome je sličan: sličan je čovjeku koji je sagradio kuću i iskopao duboko te položio temelj na stijeni. A kad je nastala poplava, bujica je žestoko navalila na tu kuću i nije ju mogla uzdrmati jer je utemeljena na stijeni. Ali tko čuje, a ne izvršava, sličan je čovjeku koji je sagradio kuću na tlu bez temelja. Žestoko je navalila na nju bujica, i odmah se srušila pa je od te kuće nastala velika ruševina.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy