YouVersion Logo
Search Icon

Luka 6:27-49

Luka 6:27-49 TKE

<<Mbwenye ginowuwaaddelani nyo munagiiwa: Mwaadhivelege amwiiddani eenyu. Mwawiirelege dhapama ayene enowiiddani. Mwaareelihege ayene enowuulumelelani, mwaalobelelege ale enowoonihani goyi. Ole onooddwadhani mbarutuni, mmurugunusedhe kukuru emohi. Onowaakani kasaako, kammukooddihedhe wuwaakani maleyaya. Mwaavahege aatene enoolobani, ole onathukula eli yeenyu, kammusanye wi oowelihedheni. Dhaatedhene dhinafuniinyu wi athu yuwiirelegeni, nyo teto mwawiirelege aliwa. <<Mwaadhivelaga ale enoodhivelani baahi, munadha muthuviwe ddi? Teto ni anamathegeene enowaadhivela alene enaadhivela aliwa. Mwawiirelaga dhapama alene enowiirelani dhapama, munadha muthuviwe ddi? Anamathegeene teto enowiirana ndo. Mwaabolihaga alene munajejihiinyu wi yuuwelihedheni, munadha muthuviwe ddi? Vowi ni anamathegeene enobolihihana anamathegave, ejejihedhaga owelihedhiwa yankeene. Mbwenye nyo, mwaadhivelege amwiiddani eenyu, mwawiirelege dhapama ni obolihiha muhujejihedhaga waakela yego. Mweera ndo, yoothuviwa yeenyu enaakale ejinji. Vano munaakale aana a aMudhulu-dhulu. Vowi oliye di apama ni alene ehinamutamaala ni agongomwa. Kalani athagaraga wona Babiinyu oli athagaraga. <<Muhuthongege, kamudha muthongiwa. Muhukone kamudha mukoniwa. Mulevelelege wi mudhe muleveleliwe. Mvahege munodha mvahiwe mpimo wapama woopinyeedha woosukuseleya wootekuma. Moowomeliwa murima muneere ovahiwa, vowi ni mpimo oyene munaapimiinyuna akwiinyu, munodha mpimiwena>>. Vano oliye aheenjedhedhaga, owoga mwa musibe, wiira: <<Dhili dhoofwaneelela wi muliba ohoona amusogolele muliba ohoona mukwaaye? Kinamorele mmuliddini aabiileene? Namasuuza kanamukwaranya namasuuziha aaye, mbwenye aatene alene enavirihamo masuuziho enokala wona anamasuuziha eewa. <<Onooniwe ekata mwiintoni mwa ddibilo, wula ohusugwaga emiri eli mwiintoni mwaawo mwaha wa ddi? Onaanda addi omwiirela ddibilo: <Ddibilaaga, gihiye givenyihemo ekata eli mwiintonimo>, ohoonaga emiri eli mwiintoni mwaawo? Namanyengetha, vowambeela ovenyihemo ekata eli mwiintoni mwaawo, vano oneerege woona pama wi ovenyihemo ekata eli mwiintoni mwa ddibilo>>. <<Kuliwo muthanko wapama onavaha dhoovaha dhabure, naari muthanko wabure onavaha dhoovaha dhapama. Muthanko oli waatene onononeya ni dhoovaha dhiwa. Mwaha wi kinahapiwege makwaaju mmiingani, naari kadhinahapiwege manga mmurothoni. Muthu apama onokumiha dhooreela dha mmurimani mwaaye teto muthu abure onokumiha dhabure dha mmurimani mwaaye. Mwaha wi mulomo onowoga dhidhaalile mmurimani. <<Mwaha wa ddi munagiithaniinyu <aNabwiya> wula mwihiiragana dhinowaaddeliimini? Olene onadha wa miyo, eewa madhu aaga, avirihagamo, gineere wuwoonihani onaliganiiyena. Onaligana ni mulobwana mmohi amagaga nyuba yaaye, ahitiba miliddidha vakothokwani oddiihiha osiddela. Vano mwihinje wahidhaala, mahinje ale yahitekumela ode, yahifwanya nyuba kayathikeyile. Mwaha wi nyubaya yahimageya pama. Vano ole oneewa madhu aaga ahaavirihagamo, onaligana wona mulobwana amagile nyuba yaaye ahisiddela, kaatibele mooddiihiha. Vano mahinje edhaaga, yahitekumela nyuba ele mowaaguva yahitongwa. Obwanyuwavo yaatene>>.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy