Veranderd: Die volgende stappe vir 'n Veranderde lewe.

Bybeldagboek
Om deur Christus verander te word, beteken om te verstaan wie jy werklik is in Hom. Jy is Sy dissipel. Tydens die volgende vier dae gaan jy lees uit God se Woord wat 'n dissipel moet wees en die verskillende dinge ondersoek wat 'n dissipel moet doen.