7 Dae Om 'n Meer Vrygewige Persoon Te Word

Dag 2 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Vrygewig met ons tyd.


Die maatstaf vir 'n lewe is, na regte, die bydrae wat dit lewer en nie die duur daarvan nie. - Corrie Ten Boom


Om vrygewig te leef beteken nie om geld te gee vir 'n saak of persoon in nood nie. Dit is deel daarvan, maar dit is meer as om net geld te gee. Om van ons tyd te gee is net so waardevol. Ons kan altyd meer geld verdien, meer dinge koop, en meer vriende maak, maar ons kan nooit meer tyd verkry nie. In stede daarvan om dit te sien as 'n kosbare bydrae tot 'n saak of persoon, word ons dikwels suinig met ons tyd en sê:"Ek het net nie die tyd nie." Ons almal het die tyd. Die vraag is, maak ons tyd vir die belangrike dinge?


Hoe lyk dit as ons vrygewig is met ons tyd? Daar is 'n verskeidenheid van maniere waarop ons 'n bydrae kan lewer.


Wees 'n mentor.

Jy het miskien al gehoor mense sê dat God niks vermors nie. Al die goeie dinge, en nie sulke goeie dinge wat ons moes verduur, gebruik Hy in iemand anders se lewe. Ons moet terug dink aan die dinge wat ons gevorm het in wie ons is en God toelaat om dit te gebruik om 'n impak op iemand anders te maak. Die wysheid wat ons bygekry het van al ons lewenservarings, kan ander help op hulle eie persoonlike reise.


Wees 'n dienaar.

Om te dien word dikwels beskou as een van ons laaste opsies. Meeste mense sou liewer op die voorgrond wou wees, in die kollig waar hulle toekennings ontvang, of miskien krediet ontvang vir 'n prestasie. Die dienaar doen wat nodig is in die situasie waarin hy hom in bevind. Dienaars is gewillig om uit te reik na mense en hulp aan te bied om iemand anders se lewe te vergemaklik. Hulle stel nie belang in toekennings of kolligte nie, hulle wil net ander dien.


Wees 'n vriend.

Spreuke 17:17 sê: "Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken." Vriende is nodig wanneer dit wonderlik gaan en wanneer dit nie so wonderlik gaan nie. Dit is maklik om saam met 'n vriend te wees en die vriendskap te geniet wanneer dinge goed gaan. Maar, wanneer 'n vriend seer het, laat ons net 'n vriend wees, in plaas van om te probeer om 'n pleister op hulle wonde te plak en hulle beter te laat voel. Ons teenwoordigheid in hulle lewe bring vertroosting en laat hulle weet ons sien hulle raak en ons het hulle nie vergeet nie. 


Ons tyd is iets wat ons nooit sal terug kry nie. Wat 'n merkwaardige belegging kan ons maak wanneer ons kan bekostig om 'n deel van ons tyd te gebruik om ander te beïnvloed. Ons sal nooit weet wat die langdurige effek in 'n ander se lewe is omdat ons hulle ons tyd gegee het nie.


Oordink  • Vind jy dat jy meer gewillig is om jou tyd te bestee om te help of nie?

  • Wat is een ding wat jy vandag vir iemand kan doen wat jou tyd vereis? 

  • Soos jy vorentoe beweeg, kyk vir maniere waar jy jou tyd in mense kan belê - miskien verkies jy om elke dag iets vir iemand te doen.