Handelinge Van Bekering

Dag 1 van 5 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek
Psalm 51 is Dawid se uitroep na God vir bekering van die sondepatroon waarin hy homself bevind het na sy oortreding met Batseba. Dis maklik om 'n geestesbeeld te vorm van Dawid op sy knieë, terwyl hy hardop uitroep en smeek dat God sy sonde sal vergewe. Hierdie Psalm bied ook 'n beeld van hoe bekering ons lewens daar moet uitsien. Eerstens, Dawid erken sy sonde. Tweedens, hy vra om vergifnis. Daarna, vra hy God om hom nuut te maak. Laastens, vra hy dat God hom sal help om deur sy sonde ander te leer wat in sonde lewe en smag na bekering. Hoe lyk bekering in jou lewe? Hoe sal jou verhouding met God versterk word deur die voorbeeld van Dawid te volg?