KOLOSSENSE 3:1

KOLOSSENSE 3:1 AFR83

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel

KOLOSSENSE 3:1

Deel