Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Phiên bản Kinh Thánh

Thánh Kinh: Bản Phổ thông

Vietnamese

Vietnamese Holy Bible: Easy-to-Read Translation

Bible League International: www.bibleleague.org


Bible League International

BPT NHÀ PHÁT HÀNH

Tìm hiểu thêm

Phiên bản khác của Bible League International

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi