Tin Lành của Đức Chúa Trời (App Kinh Thánh Thiếu Nhi)

5 ngày

Chương trình sẽ giúp các em Thiếu Nhi hiểu rằng các em được Chúa yêu và Ngài muốn xây dựng một mối quan hệ mật thiết với các em. Các em sẽ được dự phần vào Chương Trình Vĩ Đại mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ và tin cậy bước theo Chúa Giê-xu. Chương trình này hỗ trợ thêm những câu chuyện trong App Kinh Thánh Thiếu Nhi, để bày tỏ Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cám ơn YouVersion hợp tác với OneHope đã cung cấp cho chúng tôi kế hoạch này. Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: www.bible.com/thieunhi

 

 

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất