Hãy đọc Kinh Thánh cùng nhau (Tháng 4)

Hãy đọc Kinh Thánh cùng nhau (Tháng 4)

30 Ngày

Đây là phần 4 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc. Phần 4 bao gồm các sách Ma-thi-ơ và Gióp.

Nhà phát hành

Chân thành cám ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang www.lifechurch.tv để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất