Hủy diệt Kryptonite với John Bevere

Hủy diệt Kryptonite với John Bevere

7 Ngày

Giống như Siêu Nhân, người có thể đánh bại mọi kẻ thù, bạn là tín đồ của Đấng Christ có khả năng siêu nhiên để chinh phục những thử thách mà bạn phải đối mặt. Nhưng vấn đề cho cả Siêu Nhân và bạn là ở đó, một loại kryptonite đánh cắp sức mạnh của bạn. Kế hoạch này sẽ giúp bạn triệt hạ kryptonite thuộc linh khỏi cuộc sống của bạn, để bạn có thể thực hiện tiềm năng do Đức Chúa Trời ban cho và đón nhận một cuộc sống không có giới hạn. 

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn chân thành cảm ơn John & Lisa Bevere (Messenger Int'l) đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập vào trang web: http://killingkryptonite.com

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 250000 lượt hoàn tất