Thực Tế Trong Hôn Nhân

Tĩnh Nguyện

Yêu thương & Thuận phục là bài học dành cho tất cả mọi người

Trong cuộc sống Cơ Đốc nhân, chồng phải yêu thương, còn vợ phải thuận phục. Tình yêu của người chồng dành cho vợ thì không thể nào đánh giá, đo lường được. Còn người vợ sẽ bị xem là không thuận phục nếu cô ấy sống ngược với điều mà chồng mình mong muốn hoặc tin tưởng.

Cụm từ “… như Đấng Christ yêu Hội Thánh…” đã bị xem nhẹ. Đấng Christ đã yêu Hội Thánh như thế nào? Tình yêu của Đấng Christ không bởi vì tôi là ai và tôi làm gì. Đức Chúa Trời yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta sẵn lòng chọn chối bỏ và đi xa khỏi Ngài. Ngài không ép buộc chúng ta. Ngài cho chúng ta không gian và ý chí tự do để làm điều chúng ta muốn. Khi chúng ta ăn năn, tình yêu của Ngài không hắt hủi chúng ta. Ngài luôn ở đó vì chúng ta… tình yêu này là “mặc dầu”… là một tình yêu vô điều kiện. Mỗi Cơ Đốc nhân cũng nên có loại tình yêu này đối với tất cả mọi người. Tình yêu này càng đáng mong đợi hơn biết bao trong mối quan hệ vợ chồng!

‘…Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau…’ là một cụm từ nữa cũng bị bỏ qua. Trong mọi tình huống thuận phục người phối ngẫu, hành động thuận phục là làm điều Chúa muốn tôi làm, và tất cả những điều đó là việc có thể làm được. Sự thuận phục nảy sinh vấn đề khi “cái tôi” xuất hiện. Thuận phục liên quan đến việc buông bỏ cái tôi và quyền lợi cá nhân. Khi chúng ta đặt cái tôi, quyền lợi của mình dưới chân Chúa, chúng ta sẽ tự động vâng phục chứ không lấy làm khó chịu. Tôi muốn làm rõ câu này rằng “chớ để bản ngã và quyền lợi cá nhân ngăn bạn làm điều Chúa muốn bạn làm.” Thuận phục không chỉ dành cho phụ nữ.

Dù người chồng được dạy phải yêu thương và người vợ phải thuận phục, nhưng Chúa muốn bảo vệ những người vợ muốn sống đời sống đẹp lòng Chúa, với mệnh lệnh dành cho người chồng:

“Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.”

Chúa muốn những người vợ làm vui lòng Ngài thông qua tinh thần thuận phục và những người chồng làm vui lòng Ngài thông qua hành động yêu thương. Yêu thương không thể nào thiếu thuận phục hay không thể thuận phục nếu thiếu tình yêu thương.

Tôi cầu nguyện cho những người đọc bài tĩnh nguyện này, các bạn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi Chúa để có thể khám phá và trở thành người mà Ngài muốn trong hôn nhân của bạn.