Đấng Christ> Corona Vi-rút

Đấng Christ> Corona Vi-rút

11 Ngày

Corona vi-rút và những ẩn số, sự gián đoạn, sự hủy bỏ, và sự cô lập xã hội còn lâu mới kết thúc, điều đó có nghĩa là rất nhiều phước lành mà chúng ta yêu thích có thể bị bỏ lỡ để thực hiện trong nhiều tháng tới. Kế hoạch đọc này mang đến sự khích lệ và hy vọng cho nỗi sợ hãi và lo lắng của bạn và cho thấy những phước lành mà Đức Chúa Trời có thể mang lại trong những tình huống như thế này.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Mục vụ Time of Grace đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất