Miễn dịch Vi-rút: Làm thế nào để đối mặt với những ngày này mà không sợ hãi.

Miễn dịch Vi-rút: Làm thế nào để đối mặt với những ngày này mà không sợ hãi.

3 Ngày

Có thể sống mà không sợ hãi giữa sự cường điệu và không chắc chắn. Trong bài tĩnh nguyện này, Mandi Hart đã khám phá những nỗi sợ hãi có thể cản trở cuộc sống của bạn và sau đó mời bạn nắm lấy một viễn cảnh lành mạnh trong những ngày tháng đầy thách thức này.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Mandi Hart đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://mandihart.net/

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất