TINH TÂM VÊ SÁCH PHÚC ÂM LUKE CHO GIA DÌNH

TINH TÂM VÊ SÁCH PHÚC ÂM LUKE CHO GIA DÌNH

21 Ngày

Quý vị ăn mừng cùng gia đình mình—một tổ ấm của tình yêu và cuộc sống—ra sao sau khi quý vị rời khỏi Hội Ngộ Gia Đình Thế Giới? Hãy ghi danh cho một hành trình đọc kinh cống hiến Lectio Divina dài 21 ngày qua sách Phúc Âm Luke cùng gia đình hoặc cộng đồng quý vị. Khi quý vị lắng nghe Lời Chúa, và tĩnh tâm về những câu chuyện về hy vọng và hàn gắn, hãy để cho lời Thánh Kinh Thiêng Liêng chuyển đổi sự hiểu biết của quý vị về tình yêu vô điều kiện của Chúa Trời.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn American Bible Society cho việc cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.americanbible.org

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất