7 Ngày Tìm Kiếm Sự Nghỉ Ngơi

7 Ngày

Bài học kinh thánh về việc "tìm kiếm sự yên nghỉ" này dựa trên lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 11:28-29. Chúa Giê-xu hứa rằng nếu bạn đến cùng Ngài, bạn sẽ tìm thấy sự yên nghỉ. Mục tiêu của những thông điệp này là giúp bạn tìm ra sự nghỉ ngơi thật, bất kể là về thể xác, tinh thần hay cảm xúc. Hãy cùng bắt đầu chuỗi bài học này nào!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Jesus.net đã cung cấp bài học này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://bit.ly/miracle-jesusnet-findingrest/

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất