La-mã 7:10

La-mã 7:10 BPT

còn tôi thì chết. Điều răn đáng lẽ giúp tôi sống, hóa ra làm cho tôi chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ