Thi thiên 34:1

Thi thiên 34:1 BPT

Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn; lời ca ngợi Ngài lúc nào cũng ở trên môi tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ