Thi thiên 143:9

Thi thiên 143:9 BPT

Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù tôi; Tôi ẩn núp trong Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:9