Thi thiên 143:7

Thi thiên 143:7 BPT

Lạy Chúa, xin hãy mau mau trả lời tôi, vì tôi đang suy yếu. Xin đừng tránh mặt tôi, Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:7