Thi thiên 143:5

Thi thiên 143:5 BPT

Tôi nhớ lại ngày xưa; Tôi xem xét mọi việc Chúa làm. Tôi suy nghĩ những kỳ công của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:5