Thi thiên 143:3

Thi thiên 143:3 BPT

Kẻ thù tôi đang rượt đuổi tôi; Chúng chà đạp tôi xuống đất. Chúng bắt tôi sống trong tăm tối như kẻ đã chết lâu đời rồi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:3