Thi thiên 143:11

Thi thiên 143:11 BPT

Lạy Chúa, xin cho tôi được sống để người ta ca ngợi Ngài. Vì sự nhân từ Chúa, xin hãy cứu tôi ra khỏi mọi gian nan.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:11