Thi thiên 143:1

Thi thiên 143:1 BPT

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu xin tôi. Lắng nghe tiếng tôi kêu xin được cứu giúp. Xin cho tôi thấy Ngài thành tín và nhân từ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:1