Thi thiên 121
BPT

Thi thiên 121

121
Chúa gìn giữ dân Ngài
Bài ca khi đang đi lên đền thờ.
1Tôi ngước trông lên đồi,
ơn cứu giúp tôi đến từ đâu?
2Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa,
Đấng tạo nên trời đất.
3Ngài sẽ không để ngươi bị thất bại.
Đấng canh giữ ngươi không hề chợp mắt.
4Đấng canh giữ Ít-ra-en không hề mệt mỏi,
Ngài không cần ngủ nghỉ.
5Chúa gìn giữ ngươi.
Ngài là bóng mát che ngươi khỏi nắng nóng.
6Mặt trời không cháy sém ngươi ban ngày,
mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm.
7Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi nguy biến;
Ngài sẽ bảo vệ mạng sống ngươi.
8Chúa sẽ gìn giữ khi ngươi đi vào, lúc ngươi bước ra#Chúa sẽ … bước ra 121:8 Đây ám chỉ khi đi ra trận.,
từ nay cho đến mãi mãi.

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.