Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi thiên 118

118
Tạ ơn vì đắc thắng
1Cảm tạ CHÚA vì Ngài nhân ái.
Tình yêu Ngài còn đến đời đời.
2Toàn dân Ít-ra-en hãy nói,
“Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”
3Nhà A-rôn#118:3 Nhà A-rôn Nghĩa là “các thầy tế lễ.” hãy nói rằng,
“Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”
4Những người tôn kính CHÚA hãy nói,
“Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”
5Khi tôi bị khốn đốn, tôi kêu la cùng CHÚA.
Ngài trả lời tôi và giải thoát tôi.
6Tôi không sợ vì CHÚA ở với tôi.
Không ai làm gì được tôi.
7CHÚA ở với tôi và giúp đỡ tôi,
tôi sẽ thấy kẻ thù tôi bị đánh bại.
8Nên tin cậy CHÚA
hơn tin cậy loài người.
9Nên tin cậy CHÚA
hơn tin cậy các kẻ tước vị.
10Các quốc gia vây tôi,
nhưng tôi nhờ quyền năng CHÚA đánh bại chúng.
11Chúng vây tôi tứ phía,
nhưng nhờ quyền năng CHÚA, tôi đánh bại chúng.
12Chúng vây tôi như bầy ong,
nhưng chúng tàn lụi nhanh như gai cháy.
Nhưng nhờ quyền năng CHÚA,
tôi đánh bại chúng.
13Chúng đuổi theo tôi
cho đến khi tôi gần bại trận nhưng CHÚA giúp tôi.
14CHÚA là nguồn năng lực và là chủ đề của bài ca tôi.
Ngài đã cứu tôi.
15Từ lều của những người thanh liêm vang tiếng reo hò vui vẻ rằng,
“CHÚA đã làm những việc quyền năng.”
16Quyền năng CHÚA đã mang đến chiến thắng;
nhờ quyền năng Ngài,
CHÚA đã làm nhiều việc lớn lao.
17Tôi sẽ không chết nhưng được sống
để thuật lại những việc CHÚA làm.
18CHÚA đã dạy tôi một bài học đắt giá
nhưng Ngài không để tôi phải chết.
19Xin hãy mở cửa đền thờ cho tôi,
thì tôi sẽ vào cảm tạ CHÚA.
20Đây là cửa của CHÚA;
chỉ có những người nhân đức mới được vào đó.
21Lạy Chúa, tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã trả lời tôi.
Ngài đã giải cứu tôi.
22Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
lại trở thành viên đá góc nhà.
23Đó là điều CHÚA làm,
thật là kỳ diệu dưới mắt chúng ta.
24Hôm nay là ngày CHÚA đã dựng nên.
Chúng ta hãy hớn hở vui mừng trong ngày ấy!
25Lạy CHÚA, xin hãy cứu chúng tôi.
Lạy CHÚA xin giúp chúng tôi thành công.
26Nguyện CHÚA ban phúc lành cho Đấng đến trong danh Ngài.
Từ đền thờ CHÚA, ta chúc phước cho tất cả các ngươi.
27CHÚA là Thượng Đế, Ngài tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta.
Hãy cầm nhành chà là cùng nhau nhập tiệc vui. Hãy đến gần bàn thờ.
28Ngài là Thượng Đế tôi, tôi sẽ cảm tạ Ngài;
Ngài là Thượng Đế tôi, tôi sẽ ca ngợi sự cao cả của Ngài.
29Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài nhân từ.
Tình yêu Ngài còn đến đời đời.

Đang chọn:

Thi thiên 118: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi