Ma-la-chi 3:9

Ma-la-chi 3:9 BPT

Cho nên ngươi bị nguyền rủa, vì cả nước đã ăn trộm ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ