Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Gióp 8

8
Binh-đát đáp lời Gióp
1Bấy giờ Binh-đát người Su-ha lên tiếng:
2“Anh sẽ lải nhải cho đến bao giờ?
Lời nói anh chẳng khác nào gió thổi.
3Thượng Đế không vặn vẹo công lý;
Đấng Toàn năng không bẻ cong điều chính trực.
4Con cái anh đã phạm tội cùng Thượng Đế,
Nên Ngài trừng phạt tội lỗi chúng.
5Nhưng anh hãy xin Ngài giúp đỡ
và cầu xin lòng từ ái của Đấng Toàn năng.
6Nếu anh đạo đức và thanh liêm,
Ngài sẽ bênh vực anh
phục hồi địa vị cho anh.
7Khởi điểm của anh sẽ không đáng kể,
so với tương lai rạng rỡ của anh.
8Hãy hỏi các cụ già;
tìm hiểu xem tổ tiên họ học được gì,
9vì chúng ta mới sinh ra hôm qua chưa hiểu biết gì.
Đời chúng ta trên đất như vó câu qua cửa sổ.
10Họ sẽ chỉ dạy cho anh,
và nói ra những điều họ biết.
11Cây lác không thể mọc nơi không có đầm lầy,
cây sậy không thể lớn lên ở nơi không có nước.
12Trong khi chúng đang lớn lên chưa bị cắt,
chúng sẽ khô héo nhanh hơn cỏ.
13Kẻ quên Thượng Đế cũng đồng chung số phận;
hi vọng của kẻ ác sẽ không còn.
14Chúng đặt hi vọng vào chỗ yếu ớt;
niềm tin cậy của chúng chẳng khác màng nhện.
15Khi chúng tựa vào màng nhện thì nó đứt.
Chúng nắm lấy nhưng màng ấy không giữ chúng được.
16Chúng như cây nhuần nước trong ánh mặt trời,
tỏa rễ ra khắp vườn.
17Rễ chúng bao quanh một đống đá,
và tìm chỗ giữa các viên đá.
18Nhưng khi bị bứng đi khỏi chỗ nó,
thì nơi đó không còn nhìn nó nữa và bảo,
‘Ta chẳng từng thấy mầy.’
19Niềm vui đã tan biến;
ngay chỗ đất ấy các cây khác đã mọc lên.
20Chắc hẳn Thượng Đế không bao giờ từ bỏ người vô tội
hay thêm sức cho kẻ làm ác.
21Thượng Đế sẽ khiến miệng anh đầy tiếng cười
và môi anh sẽ reo lên vui vẻ.
22Các kẻ thù anh sẽ mang đầy nhơ nhuốc,
và lều trại của kẻ gian ác sẽ biến mất.”

Đang chọn:

Gióp 8: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi