Gióp 28:26

Gióp 28:26 BPT

khi Ngài đặt luật lệ cho mưa, và vạch lối đi cho giông bão
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGióp 28:26