Gióp 28:17

Gióp 28:17 BPT

Vàng và pha lê cũng không có giá trị bằng sự khôn ngoan, không ai mua được nó bằng nữ trang làm bằng vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGióp 28:17