Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Giăng 2

2
Tiệc cưới ở thành Ca-na, Chúa Giê-xu biến nước thành rượu
1Ba ngày sau có một đám cưới tại thành Ca-na, xứ Ga-li-lê. Mẹ Chúa Giê-xu có mặt ở đó. 2Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới. 3Khi thiếu rượu, mẹ Ngài nói với Ngài, “Người ta hết rượu rồi.”
4Chúa Giê-xu đáp, “Thưa mẹ,#2:4 mẹ Nguyên văn tiếng Hi-lạp là “gunos” nghĩa là “bà” hay “đàn bà.” tại sao mẹ lại xen vào chuyện của con? Chưa đến giờ con hành động.”
5Mẹ Ngài dặn các đầy tớ, “Người bảo gì thì hãy làm y như thế.”
6Ở đó có sáu cái lu đá đựng nước mà người Do-thái dùng cho lễ rửa sạch,#2:6 lễ rửa sạch Người Do-thái thường giữ những luật lệ về rửa ráy một cách đặc biệt trước khi ăn, trước khi thờ kính trong đền thờ, hay các dịp đặc biệt khác. mỗi cái chứa khoảng một trăm hai mươi lít#2:6 một trăm hai mươi lít Nguyên văn, “2 hay 3 mê-trê-ta” (khoảng 80-120 lít). nước.
7Chúa Giê-xu bảo những người đầy tớ, “Đổ nước thật đầy vào mấy cái lu nầy đi.” Họ liền đổ đầy tới miệng.
8Rồi Ngài bảo, “Bây giờ múc nước ra mang đến cho người chủ tiệc.” Họ liền mang đến cho người chủ tiệc.
9Khi ông nếm thử thì nước đã biến thành rượu. Ông không biết rượu đó từ đâu ra nhưng những đầy tớ đã múc nước thì biết rõ. Ông liền gọi chú rể 10và nói, “Bao giờ người ta cũng đãi rượu ngon trước. Sau khi khách đã ngà ngà say rồi mới đãi rượu thường. Còn anh thì lại để dành rượu thật ngon cho đến bây giờ.”
11Thế là tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Chúa Giê-xu làm phép lạ đầu tiên, tỏ ra vinh hiển Ngài, nên các môn đệ tin Ngài.
12Sau đó Chúa Giê-xu, mẹ Ngài, các em và môn đệ Ngài đến thành Ca-bê-nâm và ở đó vài hôm.
Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ
(Ma 21:12-13; Mác 11:15-17; Lu 19:45-46)
13Gần đến lễ Vượt Qua của dân Do-thái nên Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. 14Khi vào đền thờ, Ngài thấy người ta buôn bán gia súc, chiên cừu và bồ câu. Ngài cũng thấy mấy người đổi bạc đang ngồi ở bàn. 15Ngài liền làm một cái roi bằng dây thừng và đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, từ chiên cừu và các gia súc khác. Ngài lật bàn và ném vung vãi tiền của những kẻ đổi bạc. 16Rồi Ngài ra lệnh cho những kẻ bán bồ câu, “Mang hết những thứ nầy ra khỏi đây ngay lập tức! Không được phép biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán!”
17Chứng kiến sự việc ấy, các môn đệ Ngài liền nhớ lại lời Thánh Kinh viết, “Lòng sốt sắng về nhà Chúa nung cháy trong tôi.”#2:17 Trích Thi 69:9.
18Các người Do-thái hỏi Ngài, “Ông chứng tỏ phép lạ gì mà có quyền làm như vậy?”
19Chúa Giê-xu đáp, “Phá sập đền thờ nầy đi, ta sẽ dựng lại trong ba ngày cho xem.”
20Người Do-thái bảo, “Người ta phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong đền thờ nầy mà ông bảo ông sẽ xây lại nổi trong ba ngày thôi à?”
21Nhưng đền thờ mà Chúa Giê-xu muốn nói là thân thể Ngài. 22Vì thế sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết, thì các môn đệ nhớ lại lời Ngài nói, liền tin lời Thánh Kinh và lời Chúa Giê-xu đã bảo.
23Đang khi Chúa Giê-xu dự đại lễ Vượt Qua ở Giê-ru-sa-lem, có nhiều người tin theo Ngài vì họ thấy những phép lạ Ngài làm. 24Nhưng Chúa Giê-xu không tin họ,#2:24 tin họ Nguyên văn, “phó thác mình cho họ.” vì Ngài hiểu mọi người. 25Ngài cũng không cần ai nói với Ngài về người nào vì Ngài hiểu thấu lòng dạ con người.

Đang chọn:

Giăng 2: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi