Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ê-sai 61

61
Lời phán của Chúa về sự tự do
1CHÚA đã đặt thần linh Ngài trong ta,
vì Ngài đã chỉ định ta rao tin mừng cho kẻ nghèo.
Ngài sai ta đi an ủi những kẻ có tâm hồn tan vỡ,
để loan tin giải phóng cho những kẻ bị cầm tù,
để báo cho họ biết rằng họ đã được tự do.
2Ngài sai ta loan báo
thời kỳ CHÚA sẽ tỏ lòng nhân từ Ngài lúc Ngài sẽ trừng phạt kẻ ác.
Ngài sai ta đến an ủi kẻ buồn rầu
3và giúp người sầu thảm trong Giê-ru-sa-lem.
Ta sẽ đội mão triều cho họ thay vì tro,
và xức dầu vui mừng thay vì sầu thảm,
và mặc cho họ sự ca ngợi thay vì lòng buồn bực.
Rồi họ sẽ được gọi là Cây Nhân Từ,
cây được CHÚA trồng để tỏ sự cao cả Ngài.
4Họ sẽ xây lại nơi đổ nát
và phục hồi lại những nơi bị tiêu hủy xưa kia.
Họ sẽ tái thiết những thành bị điêu tàn
những nơi bị tiêu hủy quá lâu.
5Hỡi dân ta, các kẻ thù ngươi sẽ chăn chiên cho ngươi.
Con cái chúng sẽ chăm sóc đồng ruộng và vườn nho ngươi.
6Ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của CHÚA;
là đầy tớ của Thượng Đế chúng ta.
Ngươi sẽ hưởng giàu sang từ các dân trên đất,
và ngươi sẽ kiêu hãnh vì các của cải giàu sang đó.
7Thay vì xấu hổ,
dân ta sẽ nhận được của cải gấp hai.
Thay vì hổ nhục,
họ sẽ vui mừng vì nhận được của cải đó.
Họ sẽ nhận được gấp đôi phần đất để
niềm vui họ kéo dài mãi mãi.
8“Ta, CHÚA, yêu công lý.
Ta ghét trộm cắp và mọi điều sai quấy.
Ta sẽ rất công bình và ban cho dân ta điều thuộc về họ,
và sẽ lập giao ước với họ, giao ước đời đời.
9Các dân sẽ biết con cái của dân ta,
con cái của họ sẽ được các dân biết đến.
Ai nhìn thấy chúng cũng sẽ biết rằng
chúng là dân được CHÚA ban phước.”
Tôi tớ của Thượng Đế mang sự Cứu Rỗi đến
10CHÚA khiến ta vui mừng;
và linh hồn ta hớn hở trong Thượng Đế ta.
Ngài đã mặc cho ta quần áo cứu rỗi và áo dài công chính,
như chàng rể ăn mặc cho lễ cưới mình,
như nàng dâu trang sức bằng châu báu.
11Đất khiến cây cối mọc lên,
vườn khiến hột nẩy mầm.
Cũng vậy CHÚA là Thượng Đế
sẽ khiến sự công chính và sự ca ngợi đến từ các dân.

Đang chọn:

Ê-sai 61: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi