Ê-sai 40:22

Ê-sai 40:22 BPT

Ngôi Thượng Đế ngự trên vòng trái đất, so với Ngài, loài người giống như cào cào. Ngài trải bầu trời ra như tấm vải và giăng chúng ra như cái lều che người ngồi bên dưới.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:22