Ô-sê 4:6

Ô-sê 4:6 BPT

Dân ta sẽ bị tiêu diệt, vì không hiểu biết. Các ngươi không chịu học, nên ta sẽ không để các ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa. Các ngươi đã quên lời giáo huấn của Thượng-Đế ngươi, nên ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ