Ô-sê 4:18

Ô-sê 4:18 BPT

Khi chúng uống rượu xong, chúng sẽ tự hiến thân vào chuyện điếm đĩ; chúng thích những lối sỉ nhục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ