Ô-sê 4:10

Ô-sê 4:10 BPT

Chúng sẽ ăn nhưng không no; chúng sẽ hành lạc cùng gái điếm, nhưng sẽ không sinh con cái nào, vì chúng đã từ bỏ CHÚA và hiến thân
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ