Ô-sê 4:1

Ô-sê 4:1 BPT

Hỡi dân Ít-ra-en hãy nghe lời CHÚA phán. CHÚA có điều nầy nghịch cùng các ngươi là kẻ sống trong xứ: “Dân chúng không chân thành, không trung tín cùng Thượng-Đế, những người sống trong xứ không thèm nhìn nhận Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ