Ô-sê 3:1

Ô-sê 3:1 BPT

CHÚA lại phán cùng ta, “Hãy đi yêu một người đàn bà đã có người yêu, người đàn bà đã bất chính cùng ngươi. Cũng vậy, CHÚA yêu dân Ít-ra-en nhưng chúng nó thờ lạy các thần khác và thích ăn bánh trái nho khô.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ