Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sáng thế 7

7
Trận lụt lớn bắt đầu
1Sau đó CHÚA bảo Nô-ê, “Ta nhận thấy con là người tốt nhất trong thời đại nầy, nên con và cả gia đình hãy đi vào tàu. 2Mỗi loài thú sạch, hãy mang theo bảy cặp, mỗi loại một đực một cái; còn thú không sạch thì mang theo một cặp, một đực một cái. 3Loài chim trời thì đem theo bảy cặp, một trống một mái, để cho các loài nầy tồn tại trên đất sau khi trận lụt chấm dứt. 4Bảy hôm nữa ta sẽ cho mưa xuống đất. Mưa sẽ đổ xuống trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Ta sẽ tiêu diệt khỏi mặt đất tất cả mọi sinh vật mà ta đã dựng nên.” 5Nô-ê làm đúng theo như lời CHÚA truyền dặn.
6Khi trận lụt xảy ra thì Nô-ê được sáu trăm tuổi. 7Nô-ê và vợ cùng các con trai và con dâu đi vào tàu để tránh nước lụt. 8Các loài thú sạch, không sạch, các loài chim và các loài bò sát 9đều đi đến cùng Nô-ê để vào tàu từng cặp, trống mái, đực cái theo như Thượng Đế truyền dặn ông. 10Bảy ngày sau đó nước lụt tràn tới.
11Nước lụt xảy ra khi Nô-ê được sáu trăm tuổi. Ngày mười bảy tháng hai năm đó, các suối ngầm sâu dưới biển vỡ ra, các cổng chận nước trên trời mở ra, đổ mưa ào xuống. 12Mưa lũ đổ xuống ròng rã bốn mươi ngày bốn mươi đêm. 13Ngày hôm ấy Nô-ê, vợ, các con trai: Sem, Cham và Gia-phết, cùng các người vợ của họ, đi vào tàu. 14Các loại thú hoang và gia súc, các động vật bò sát cùng các loại chim đều đi vào tàu. 15Các sinh vật có hơi sống đều đi đến cùng Nô-ê, vào tàu từng cặp một. 16Mỗi cặp thú vật gồm một trống một mái, một đực một cái đều đến theo như Thượng Đế truyền dặn Nô-ê. Rồi CHÚA đóng cửa tàu lại.
17Nước ngập mặt đất trong bốn mươi ngày. Khi nước dâng thì nâng bổng tàu lên khỏi mặt đất. 18Mực nước tiếp tục dâng lên, con tàu nổi trên nước khỏi mặt đất. 19Nước dâng cao đến nỗi các ngọn núi cao nhất dưới bầu rời cũng bị phủ lấp. 20Nước dâng cao hơn các đỉnh núi đến bảy thước.
21Mọi loài bò sát đều chết hết kể cả các loài chim, các loài gia súc, loài dã thú, các sinh vật tràn đầy mặt đất và luôn cả loài người nữa. 22Thế là mọi loài có hơi sống trên mặt đất đều chết hết. 23Thượng Đế tiêu diệt các sinh vật khỏi mặt đất: Loài người, thú vật, bò sát, chim trời. Chỉ có Nô-ê và những loài nào cùng ở với ông trong tàu là còn sống thôi. 24Nước ngập phủ đất trong 150 ngày.

Đang chọn:

Sáng thế 7: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi