Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Xuất Ai-cập 26

26
Lều Thánh
(Xuất 36:8-34)
1“Hãy may mười cái màn cho Lều Thánh bằng vải gai mịn, dùng chỉ xanh, tím, và đỏ. Bảo thợ thủ công khéo thêu hình các con vật có cánh trên vải. 2Các màn phải may cùng một kích thước dài mười bốn thước và rộng hai thước. 3Kết năm bức màn lại với nhau thành một bộ, và kết các bức màn còn lại thành bộ thứ nhì. 4Làm các vòng bằng vải xanh trên viền của mỗi một bộ, bộ kia cũng làm y như vậy. 5Làm năm mươi khoen trên viền của bộ màn thứ nhất, và năm mươi khoen trên viền màn của bộ thứ nhì. Các khoen phải đối nhau. 6Làm năm mươi móc vàng nối hai bộ màn với nhau để Lều Thánh thành một miếng mà thôi.
7Hãy làm một cái lều nữa để bọc Lều Thánh, dùng mười một bức màn làm bằng lông dê. 8Tất cả các bức màn nầy phải may cùng một kích thước dài mười lăm thước, rộng hai thước. 9Kết năm bức màn lại thành một bộ. Rồi đính sáu bức màn kia thành bộ thứ nhì. Xếp bức màn thứ sáu phủ lên trước Lều. 10Làm năm mươi khoen dọc xuống theo viền cuối một bộ màn, bộ kia cũng làm y như vậy. 11Làm năm mươi móc đồng máng vào các vòng kết lều lại với nhau để tấm che làm thành một miếng. 12Phần nửa miếng dư thì rủ xuống phía sau của Lều Thánh. 13Mỗi bên hông Lều Thánh phải có miếng rủ xuống dài nửa thước để che chở Lều. 14Hãy làm một miếng phủ Lều Thánh bằng da chiên nhuộm đỏ, và dùng một miếng da mịn phủ lên miếng che.
15Hãy dùng gỗ cây keo để làm khung dựng cho Lều Thánh. 16Mỗi khung dài năm thước, ngang bảy tấc rưỡi, 17có hai lỗ mộng để gắn liền với nhau. Mỗi khung đều phải làm giống nhau. 18Làm hai mươi khung cho mặt phía Nam của Lều Thánh. 19Mỗi khung phải có hai đáy bằng bạc nằm bên dưới, có hai cây cọc để giữ đáy. Con cũng phải làm bốn mươi đáy bạc cho các khung. 20Đóng hai mươi khung nữa cho phía Bắc của Lều Thánh 21và bốn mươi đáy bạc cho các khung đó mỗi khung có hai đáy bạc. 22Con phải đóng sáu khung cho phía sau hoặc phía Tây của Lều Thánh 23và hai khung cho mỗi góc phía sau. 24Hai khung phải rời ra nơi đáy nhưng dính lại phía trên bằng một khoen sắt. Cả hai khung nơi góc đều phải đóng như thế. 25Như vậy có tất cả là tám khung nằm phía sau của Lều, và mười sáu đáy bằng bạc hai đáy cho mỗi khung.
26Hãy làm các thanh ngang bằng gỗ cây keo để nối khung đứng của Lều Thánh. Làm năm thanh ngang để giữ mỗi bên khung 27và năm thanh ngang để giữ các khung với nhau phía bên kia. Cũng hãy làm năm thanh ngang để giữ khung phía Tây, về phía sau. 28Thanh ngang giữa phải đặt nửa chừng khung, và chạy dọc suốt chiều dài của mỗi bên và phía sau.
29Làm các khoen vàng bên các cạnh của khung để giữ các thanh ngang, rồi bọc vàng các khung và các thanh ngang. 30Hãy dựng Lều Thánh theo sơ đồ đã chỉ cho con trên núi.
Bên trong Lều Thánh
(Xuất 36:35-36)
31Hãy may một bức màn bằng vải gai mịn dùng chỉ xanh, tím và đỏ. Bảo thợ thủ công lành nghề thêu các hình con vật có cánh trên đó. 32Treo bức màn bằng các móc vàng trên bốn cột gỗ cây keo bọc vàng và đặt các cột đó trên bốn đế bằng bạc. 33Treo bức màn bằng các móc trên mái, và đặt Rương Giao Ước có hai bảng đá phía sau bức màn. Màn nầy sẽ phân cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. 34Đặt nắp lên Rương Giao Ước trong Nơi Chí Thánh.
35Bên ngoài bức màn đặt cái bàn về phía Bắc Lều Thánh. Đặt chân đèn về phía Nam Lều Thánh đối diện cái bàn.
Cửa vào Lều Thánh
(Xuất 36:37-38)
36Rồi làm cửa vào Lều bằng một bức màn bằng vải gai mịn dùng chỉ xanh, tím và đỏ. Ai khéo tay thì bảo họ thêu các kiểu trên đó.
37Làm năm cây cột bằng gỗ cây keo bọc vàng. Dùng các móc vàng để treo màn, và cũng làm năm đế đồng cho các cột đó.”

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi