I Giăng 3:18

I Giăng 3:18 BPT

Các con ơi, đừng chỉ yêu suông bằng lời nói mà phải yêu bằng việc làm và chăm sóc thật sự.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

I Giăng 3:18

Chia sẻ